Süper Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. İzmir Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’ndaki Rekabet Yasağı Hükümlerine İlişkin Anayasa Mahkemesi’ne Başvurdu

İzmir Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’ndaki Rekabet Yasağı Hükümlerine İlişkin Anayasa Mahkemesi’ne Başvurdu

haberci haberci -
33 0

İptal Talebi ve Gerekçe

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan “rekabet yasağı” hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, işçinin çalışma ve sözleşme özgürlüğüne doğrudan müdahale edebileceği gerekçesiyle söz konusu hükümlerin iptalini talep etti.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi, düzenlemelerin iptal istemlerini reddetti. Mahkemenin gerekçesinde, işçilerin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra işverenle rekabet etmekten kaçınmayı üstlenebilmesini öngören kuralların işverenin ve işletmenin menfaatini koruduğu belirtildi.

Rekabet Yasağı Sınırları

Gerekçede, kanun koyucunun rekabet yasağını coğrafi alan, süre ve iş türü açısından sınırlandırdığı hatırlatıldı. Rekabet yasağının süresinin iki yılı aşamayacağı vurgulandı ve işçinin ekonomik geleceğinin tehlikeye düşürülmemesi gerektiği ifade edildi.

Sonuç ve Değerlendirme

Anayasa Mahkemesi, tarafların çatışan menfaatlerini dengelerken işçinin sözleşme ve teşebbüs özgürlüğünü korumak için rekabet yasağının belirli sınırlamalara tabi tutulmasının gerekliliğine karar verdi. Böylece, rekabet yasağına ilişkin hükümlerin işçinin özgürlüklerine aykırı olmadığı sonucuna vardı.

İlgili Yazılar